Loomkatsed

Vastutustundliku ettevõtluse teade - loomkatsed
 

Coty Inc. on maailma juhtiv ilutoodete ettevõtja. Oleme välja töötanud märkisväärse kaubamärkide portfelli ja pakume suurepärase kvaliteediga toodeid, mille puhul järgime ka kõrgeimaid võimalikke tarbijaohutuse standardeid. Enne toodete turule lubamist hindame neid põhjalikult ja veendume, et need on inimkasutuseks ja keskkonnale ohutud ning vastavad kõigile kehtivatele seadustele, määrustele ja regulatsioonidele. Meie kosmeetikatoodete ohutushinnag tugineb tunnustatud alternatiividel loomkatsetele, olemasolevate ohutusandmete kasutamisele ja aina enam ka andmete jagamisele teiste tööstusaladega.

Me ei teosta ega telli enda nimel tegutsevatelt kolmandatelt osapooltelt meie toodete või koostisosade loomkatseid. COTY lõpetas kosmeetikatoodete loomade peal katsetamise vabatahtlikult juba 1991. aastal, seega ammu enne Euroopa Liidu vastavat 2004. aasta keeldu. Samuti osaleme juba aastaid loomkatsetele alternatiivide leidmise uurimis- ja arendustegevuses. COTY on osa SEURAT-1 võrgustikust ehk suurimast era ja avaliku sektori partnerlusinitsiatiivist, mille eesmärgiks on leida loomkatsetele alternatiive. Euroopa Komisjon ja kosmeetikatööstuse ettevõtted on võrgustikku võrdselt panustanud 50 miljonit eurot, mille abil on tehtud piisavaid edusamme strateegia ja strateegilise koostöö osas ning loodud alused täiendavate alternatiivsete meetodite arendamiseks, näiteks süsteemse toksilisuse tuvastamisel.

On üldteada fakt, et Hiina on hetkel ainus riik, mis nõuab kõiki riiki imporditavate kosmeetikatoodete puhul loomkatsete teostamist. Oleme osalenud aktiivses dialoogis Hiina ametivõimude ja reguleerivate asutustega, sealhulgas ka läbi Hiina Lõhna- ja Kosmeetikatööstuste Liidu (CAFFCI), mille liikmeks oleme. Selle tulemusel oleme alustanud loomkatsetele asenduse otsimisega ning seejuures teeme koostööd ka Euroopa teadlastega.

Nende pingutuste ühiseks eesmärgiks on loomkatsete täielik asendamine.